Balpennen Vereniging

In Nederland is er ook een vereniging van pennenverzamelaars. Dit is de Pennenverzamelaars Vereniging Nederland afgekort P.V.N. Deze vereniging is onder deze naam sinds 10 oktober 2003 actief. Er is sinds 1 september 1986 al een vereniging van pennenverzamelaars in Nederland maar door omstandigheden is de naam van de vereniging en de naam van de mensen die de vereniging besturen diverse malen gewijzigd. Het ledental schommelt zo’n beetje rond de 275 leden.

De P.V.N. heeft een stuk of acht pennenruilbeurzen per jaar op diverse plaatsen in Nederland waar pennenverzamelaars hun pennen kunen ruilen.

Als u pennenverzamelaar bent dan is een lidmaatschap van deze vereniging echt een aanrader.

Kijkt u maar eens op www.pennenverzamelaar.nl

Afbeelding3